Нийслэлийн хэмжээнд 28 нэгжээс улсын бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой

Нийслэлийн хэмжээнд 28 нэгжээс улсын бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой

Нийслэлийн хэмжээнд 28 нэгжээс улсын бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой

Дэлгэрэнгүй
Иргэн та манай хэлтэстэй холбоотой гомдол мэдээллээ гаргах  болон судалгаанд хамрагдахыг хүсвэл доор линкинд хандана уу.

Иргэн та манай хэлтэстэй холбоотой гомдол мэдээллээ гаргах болон судалгаанд хамрагдахыг хүсвэл доор линкинд хандана уу.

Иргэн та манай хэлтэстэй холбоотой гомдол мэдээллээ гаргах болон судалгаанд хамрагдахыг хүсвэл доор линкинд хандана уу.

Дэлгэрэнгүй
2023 ОНЫ IV УЛИРЛЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАНД 14 ИРГЭН ТЭНЦЛЭЭ

2023 ОНЫ IV УЛИРЛЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАНД 14 ИРГЭН ТЭНЦЛЭЭ

2023 ОНЫ IV УЛИРЛЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАНД 14 ИРГЭН ТЭНЦЛЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Тоон гарын үсгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 11 сарын 06-ны өдрийн ээлжилт сургалтанд аймгийн

Тоон гарын үсгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 11 сарын 06-ны өдрийн ээлжилт сургалтанд аймгийн "Баянхонгор-Эрчим хүч" Компанийн ажилтан, албан хаагчид хамрагдлаа

Тоон гарын үсгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 11 сарын 06-ны өдрийн ээлжилт сургалтанд аймгийн "Баянхонгор-Эрчим хүч" Компанийн ажилтан, албан хаагчид хамрагдлаа

Дэлгэрэнгүй