2024 оны 1-р улирлын онцлох ажлууд

2024 оны 1-р улирлын онцлох ажлууд

2024 оны 1-р улирлын онцлох ажлууд

Дэлгэрэнгүй
Иргэний цахим үнэмэлэх ирсэн тул авна уу

Иргэний цахим үнэмэлэх ирсэн тул авна уу

Иргэний цахим үнэмэлэх ирсэн тул авна уу

Дэлгэрэнгүй
шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

Дэлгэрэнгүй
Зам талбайн цэвэрлэгээ хийлээ

Зам талбайн цэвэрлэгээ хийлээ

Зам талбайн цэвэрлэгээ хийлээ

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн хэмжээнд 28 нэгжээс улсын бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой

Нийслэлийн хэмжээнд 28 нэгжээс улсын бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой

Нийслэлийн хэмжээнд 28 нэгжээс улсын бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой

Дэлгэрэнгүй