Усаа хайрлан хамгаалцгаая

Усаа хайрлан хамгаалцгаая

Усаа хайрлан хамгаалцгаая

Дэлгэрэнгүй

"Ёс суртахууны төлөвшил" сэдвээр сургалт авлаа.

"Ёс суртахууны төлөвшил" сэдвээр сургалт авлаа.

Дэлгэрэнгүй

"Үндсэн хуулийг хэн сайн мэдэх вэ" АХА тэмцээн

"Үндсэн хуулийг хэн сайн мэдэх вэ" АХА тэмцээн

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлгээ хугацаандаа гаргана уу

ХАСХОМ мэдүүлгээ хугацаандаа гаргана уу

ХАСХОМ мэдүүлгээ хугацаандаа гаргана уу

Дэлгэрэнгүй
2022.12.14 -2022.12.20 хооронд захиалсан гадаад паспортууд ирлээ

2022.12.14 -2022.12.20 хооронд захиалсан гадаад паспортууд ирлээ

2022.12.14 -2022.12.20 хооронд захиалсан гадаад паспортууд ирлээ

Дэлгэрэнгүй
2022.11.29 - 2022.12.13 хооронд захиалсан гадаад паспортууд ирлээ.

2022.11.29 - 2022.12.13 хооронд захиалсан гадаад паспортууд ирлээ.

2022.11.29 - 2022.12.13 хооронд захиалсан гадаад паспортууд ирлээ.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн та захиалсан гадаад паспортоо авна уу

Иргэн та захиалсан гадаад паспортоо авна уу

Иргэн та захиалсан гадаад паспортоо авна уу

Дэлгэрэнгүй
ТООН ГАРЫН ҮСЭГТЭЭ ИДЭВХТЭЙ ХАМРАГДААРАЙ.

ТООН ГАРЫН ҮСЭГТЭЭ ИДЭВХТЭЙ ХАМРАГДААРАЙ.

ТООН ГАРЫН ҮСЭГТЭЭ ИДЭВХТЭЙ ХАМРАГДААРАЙ.

Дэлгэрэнгүй
ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДАД  ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖ ТҮҮНИЙ ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ, ҮЗЭЛ ХАНДЛАГЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР  “АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ БЭЛГИЙН ДАРАМТ СЭДВЭЭР СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖ ТҮҮНИЙ ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ, ҮЗЭЛ ХАНДЛАГЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР “АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ БЭЛГИЙН ДАРАМТ СЭДВЭЭР СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖ ТҮҮНИЙ ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ, ҮЗЭЛ ХАНДЛАГЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР “АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ БЭЛГИЙН ДАРАМТ СЭДВЭЭР СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Дэлгэрэнгүй