Усаа хайрлан хамгаалцгаая

Усаа хайрлан хамгаалцгаая

Усаа хайрлан хамгаалцгаая

Дэлгэрэнгүй
2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан.

2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан.

2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан.

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 1 дүгээр сарын бүртгэлийн тоон мэдээнүүд

2023 оны 1 дүгээр сарын бүртгэлийн тоон мэдээнүүд

2023 оны 1 дүгээр сарын бүртгэлийн тоон мэдээнүүд

Дэлгэрэнгүй

"Ёс суртахууны төлөвшил" сэдвээр сургалт авлаа.

"Ёс суртахууны төлөвшил" сэдвээр сургалт авлаа.

Дэлгэрэнгүй

"Үндсэн хуулийг хэн сайн мэдэх вэ" АХА тэмцээн

"Үндсэн хуулийг хэн сайн мэдэх вэ" АХА тэмцээн

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлгээ хугацаандаа гаргана уу

ХАСХОМ мэдүүлгээ хугацаандаа гаргана уу

ХАСХОМ мэдүүлгээ хугацаандаа гаргана уу

Дэлгэрэнгүй
БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
2022.12.14 -2022.12.20 хооронд захиалсан гадаад паспортууд ирлээ

2022.12.14 -2022.12.20 хооронд захиалсан гадаад паспортууд ирлээ

2022.12.14 -2022.12.20 хооронд захиалсан гадаад паспортууд ирлээ

Дэлгэрэнгүй