Онлайн сүлжээнд бүх сум холбогдлоо.

A- A A+
Онлайн сүлжээнд бүх сум холбогдлоо.

Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор "Бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох" төслийг 2018 оноос Улсын Бүртгэлийн ерөнхий газар үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг төслийн хүрээнд 2018, 2019 онд Галуут, Богд, Баян-Өндөр, Баян-Овоо, Жаргалант, Заг, Гурванбулаг, Баянбулаг, Хүрээмарал, Бууцагаан, Бөмбөгөр, Шинэжинст, Баянцагаан, Баацагаан, Жинст, Эрдэнэцогт зэрэг сумдыг онлайн сүлжээнд холбосон бол 2020 оны 08 дугаар сарын 24 - 26-ны өдөр Баянлиг болон Баянговь сумдыг, 2020 оны 12 сарын 24-ний өдөр Өлзийт сумыг бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбосноор бүх сумд 100 хувь онлайн сүлжээтэй боллоо. Онлайн сүлжээгээр цахим архивын сангаас лавлагаа мэдээлэл олгох талаар Улсын бүртгэлийн хэлтсийн архивч  тус сумын иргэний улсын бүртгэгчид заавар, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.лаа.