Эрх зүйн хөтөч нарын чадвахижуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.

A- A A+
Эрх зүйн хөтөч нарын чадвахижуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас сумдын Хууль эрх зүй, дотоод асуудал хариуцсан ажилтнууд, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрууд, Насан туршийн суралцахын төв, сургуулиудын эрх зүйн хөтөч нарын мэдлэгийг дээшлүүлж чадавхжуулах танхимын ээлжилт сургалтыг 2024 оны 03 дугаар сарын 26,27-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Уг сургалтанд хэлтсийн Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч П.Бүжинлхам "Хувь хүний мэдээллийг хамгаалах тухай хууль"-ийн үзэл баримтлал, хуульд орсон шинэ нэр томъёо, шинэлэг зохицуулалт, мөн тус хуулиар зохицуулсан харилцаа бусад хуультай, нэн ялангуяа Улсын бүртгэлийн багц хууль тогтоомжтой хэрхэн холбогдож байгаа талаар сургалт орж, эрх зүйн хөтөч нарын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлж, чадавжуулахад хувь нэмрээ орууллаа.