шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

A- A A+
шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл