“Хүндлэл хамгийн тод гэрэл”  аян

A- A A+
“Хүндлэл хамгийн тод гэрэл”  аян

2023 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр Баянхонгор аймаг дах Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн нийгмийн ажилтан Г.Азжаргал “Хүндлэл хамгийн тод гэрэл”  аяны хүрээнд Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь сэдэвт сургалтыг хэлтсийн сургалтын өрөөнд зохион байгуулж хэлтсийн төвийн албан хаагчид танхимаар, сумдын албан хаагч нарт онлайнаар  оролцлоо.