Иргэн та манай хэлтэстэй холбоотой гомдол мэдээллээ гаргах болон судалгаанд хамрагдахыг хүсвэл доор линкинд хандана уу.

A- A A+
Иргэн та манай хэлтэстэй холбоотой гомдол мэдээллээ гаргах  болон судалгаанд хамрагдахыг хүсвэл доор линкинд хандана уу.

Иргэн та манай хэлтэстэй холбоотой гомдол мэдээллээ гаргах болон судалгаанд хамрагдахыг хүсвэл доор линкинд хандана уу.

https://irgen.bayanhongor.gov.mn/?fbclid=IwAR3skrt45OiA5ltQAsGrm3IN2VEurgTFWQgCaep7P82uFKn9GRazl1YbSMM