"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Хуримтлал ба хадгаламж" -талаар сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+

Монгол орон даяар жил бүрийн 4 дүгээр сард тэмдэглэн өнгөрүүлдэг "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй"аяны хүрээнд 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр тус хэлтсээс Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйчилгээний газарт хүсэлт тавьж нийт албан хаагчдад дээрх сэдвийн хүрээнд, мөн аймгийн Насан туршийн боловрсолын төвөөс "Хуримтлал ба хадгаламж" сэдвээр тус тус сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд хэлтсийн төвийн албан хаагчид танхимаар, сумдын албан хаагчид онлайнаар оролцлоо. Сургагч багш нартаа баярлалаа.