УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН ХУВААРЬТ ГАЗРЫН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭВ.

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН ХУВААРЬТ ГАЗРЫН  ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭВ.

Баянхонгор сумын Засаг даргын захирамжийн хүрээнд сар бүрийн 12-ны өдөр бүх нийтийн цэвэрлэгээг аймгийн төвийн сумын хэмжээнд ААН байгууллага, иргэдийн оролцоотойгоор зохион байгуулж хэвшээд байгаа билээ.

Энэ хүрээнд 4 сарын 12-ний өдөр манай хамт олон улсын чанартай авто зам дагуу хуваарьт газарт хог цэвэрлэгээг хийлээ.

Эрүүл , хоггүй орчинд амьдарцгаая.