ЭЭЛЖИТ ОНЛАЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

A- A A+
ЭЭЛЖИТ ОНЛАЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай хүргэх зорилтыг хангах зорилгоор Хэлтсийн даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн баталсан хөтөлбөрийн дагуу Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч П.Бүжинлхам Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч А.Оюунсувд нар 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр сумдын улсын бүртгэгч, сумдын ЗДТГ-ын нотариатын үүрэг гүйцэтгэгч, сумдын газрын даамлууд, “Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гийн мэргэжилтэн нарт хэлтсийн “СУРГАЛТЫН ТАНХИМ”-д ZOOM- ээр сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 39 ажилтан, албан хаагчид хамрагдсан байна.