ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖ ТҮҮНИЙ ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ, ҮЗЭЛ ХАНДЛАГЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР “АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ БЭЛГИЙН ДАРАМТ СЭДВЭЭР СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

A- A A+
ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДАД  ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖ ТҮҮНИЙ ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ, ҮЗЭЛ ХАНДЛАГЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР  “АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ БЭЛГИЙН ДАРАМТ СЭДВЭЭР СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

УБЕГ-ын даргын баталсан “Улсын бүртгэлийн байгууллагын Жендэрийн нэгдсэн бодлогын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-ний дагуу Хэлтсийн албан хаагчдыг ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, ажлын байрны бэлгийн дарамт, байгууллагын харилцаанаас ялгагдах шинж байдал, ажлын байрны бэлгийн дарамтанд өртсөн тохиолдолд хаана хандах, ажлын орчин нөхцөл, хангамжийг хүйсийн ялгаатай байдал, онцлог хэрэгцээнд нийцэж байгаа эсэх талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор АЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Хүн амын хөгжил, хүүхэд залуучууд, гэр бүл жендэрийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, салбар хорооны нарийн бичгийн дарга, сургагч багш В.Наранчимэг, Хэлтсийн Жендэрийн асуудалд хариуцсан Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч А.Оюунсувд нар 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр сургалтыг зохион байгууллаа.