АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

A- A A+
АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын захирамжаар Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор "Ажилтны соёл-Удирдлагын манлайллаас эхэлнэ" аян зарлагдсан бөгөөд аяны хүрээнд 2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр тус хэлтсийн албан хаагчдад

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ганчулууныг урьж "Цахим орчин дахь мэдээллийн аюулгүй байдал", "Цаасгүй технологи ашиглах нь" сэдвүүдээр сургалтыг зохион байгууллаа. 19 сумын улсын бүртгэгчид онлайнаар хамрагдсан болно.

Цахим шилжилтийг түүчээлэхэд үнэтэй мэдлэг, мэдээлэл түгээсэн Г.Ганчулуундаа баярлалаа. Амжилт хүсье.