10 дугаар сарын тоон гарын үсэг олгох ажиллагаа

A- A A+
10 дугаар сарын тоон гарын үсэг олгох ажиллагаа

Тус хэлтсээс иргэдэд тоон гарын үсэг ажиллагаа 2022 оны 10 дугаар сарын 07, 10-ны өдрүүдэд "Чандмань- Баянхонгор" ХХК, Баянхонгор сумын өрхийн эмнэлгүүд, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар зэрэг байгууллагуудад үргэлжлэн хүрч иргэний үнэмлэхэнд 76, гар утсанд 94, нийт 170 бүртгэл хийж, холбогдох сургалт мэдээллийг өгсөн байна. Хамтран ажилласан байгууллага хамт олонд баярлалаа.