Байгууллагын захиалгат ээлжит сургалт зохион байгуулагдлаа.

A- A A+
Байгууллагын захиалгат ээлжит сургалт зохион байгуулагдлаа.

 

Тус хэлтсийн захиалгаар Аймгийн Насан туршийн боловсролын төвийн сургагч багш Туул "Цагийн менежтмент"сэдвээр 2022 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр сургалт хийж хэлтсийн албан хаагчид хамрагдлаа. Маш чухал мэдлэг мэдээлэл өгсөн багшдаа баярлалаа.