"БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ"-ууд эхэллээ.

A- A A+

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСЭЭС хэлтсийн 2022 оны сургалтын төлөвлөгөөнд туссан дагуу аймгийн Насан туршийн боловсролын төвд санал хүргүүлснээр 2022 оны танхимын анхны сургалтаа "Харилцаа ба хандлага" сэдвээр эхлүүлж 2022 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр алба хаагчид бүрэн хамрагдлаа.