СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

A- A A+
СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Тус аймгийн салбар зөвлөлөөс санал хүргүүлж Терроризмтой тэмцэх салбар зөвлөл болон хамтын ажиллагааны зөвлөлөөс энэ сарын 10 -ны өдөр Баянхонгор аймгийн төрийн албан хаагчдын дунд “Зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх”, “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх” гэсэн 2 чиглэлээр сургалт, хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Уг сургалтанд Хэлтсийн дарга Ц.Мөнхжаргал, нягтлан бодогч Г.Бат-Очир, бичиг хэргийн эрхлэгч Ж.Болортуяа, Хяналтын улсын байцаагч С.Баярмаа нарын 4 албан хаагч хамрагдав. Сургалтыг Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хурандаа Ж.Төгс-Очир ахлан бүрэлдэхүүнд тус зөвлөлийн ажилтан, ахмад Д.Дүгэрсүрэн, М.Бат-Соёмбо, ОБЕГ-ын ахлах мэргэжилтэн, дэд хурандаа Б.Мягмарсүрэн, МХЕГ-ын Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын газрын дарга Б.Мөнхтогтох, хамтын ажиллагааны зөвлөлөөс Монголбанкны Хуулийн зөвлөх Б.Гантуяа болон цахимаар Санхүүгийн зохицуулах хороо, ЦЕГ-аас холбогдох албаныхан оролцон явууллаа.