103 бог мал хүлээн авлаа.

A- A A+
103 бог мал хүлээн авлаа.

Баянхонгор аймагт өвөлжилт хүндэрч байгаа тул аймгийн Засаг даргаас малчдынхаа эрсдэлийг хуваалцаж, онд ороход хүндрэлтэй байгаа малыг бүх нийтээрээ тэжээх уриалгыг гаргасан билээ. Уриалгад Баянхонгор аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нэгдэж 2021 оны ажлаа 103 бог малыг хүлээн авч тэжээн онд мэнд оруулах халуун сэтгэлийн дэм болсон ажлаар эхлүүлж буйд бэлэгшээн бүх нийтийн амралтын болон амралтын өдрүүд болох 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-02-ны өдрүүдэд гэрээ барьж малаа хүлээн авч эрч хүчээр дүүрэн ажиллаж байна. Уриалгад нэгэн дуугаар халуун сэтгэлээр нэгдсэн хэлтсийн хамт олондоо баярлалаа.