Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад онлайн сургалт хийлээ

A- A A+
Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад онлайн сургалт хийлээ

Баянхонгор аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн Улсын бүртгэлийн байгууллагын 106 итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан хууль эрх зүйн цахим сургалтыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 15 -ний өдөр онлайнаар амжилттай зохион байгуулж байна.