Зөрчил шалган шийдвэрлэх зөвлөгөөнд оролцлоо.

A- A A+
Зөрчил шалган шийдвэрлэх зөвлөгөөнд оролцлоо.

Баянхонгор аймгийн харъяа зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнд 2020 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр холбогдох албан тушаалтнууд оролцлоо.